Výcvik probíhá podle „autoškolského zákona“ (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel). Zahrnuje teoretickou výuku i praktický výcvik a kompletně Vás tak připraví nejen na zkoušky, ale i na reálný provoz.

Teoretická výuka

Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

Předměty teoretické výuky

 • předpisy o provozu vozidel
 • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • zdravotnická příprava

Praktický výcvik

Nejrozsáhlejší součástí výcviku je praxe - tedy samotné jízdy a další související témata. Jeho délka závisí na zákonem stanoveném minimu hodin, intenzitě výcviku i Vašim preferencím.

Předměty praktického výcviku:

 • řízení vozidla
 • praktická údržba vozidla
 • zdravotnická příprava

Délka kurzu

Délka kurzu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku. 
Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 - 3 měsíce. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.

Ukončení kurzu

Váš výcvik ukončíme za následujících podmínek, daných zákonem:

 • máte potřebné znalosti a dovednosti požadované pro závěrečnou zkoušku
 • absolvovali jste minimální počet hodin v rozsahu dle učební osnovy pro příslušnou skupinu

Absolvovat méně hodin než stanoví zákon tedy nelze. Naopak pro získání potřebných dovedností je možný vyšší počet hodin, který je třeba individuálně dohodnout s autoškolou.

Etapy praktického výcviku

Výcvik je rozdělen do 3 etap:

1. Etapa

 • provedení kontroly vozidla před jízdou
 • základní úkony řidiče před zahájením jízdy
 • nácvik a zvládnutí základních řidičských dovedností nutných pro ovládání vozidla

2. Etapa

 • procvičování získaných základních řidičských dovedností v městském a mimoměstském provozu s nízkou hustotou provozu vozidel
 • důraz na dodržování předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zásad bezpečné jízdy
 • jízda vyšší rychlostí
 • nácvik a zvládnutí dalších řidičských dovedností v různých situacích v provozu
 • ovládání výstroje a výbavy vozidla, například stěrače a ostřikovače skel, odmlžování, klimatizace nebo osvětlení vozidla, pro jeho bezpečný provoz
 • jízda za snížené viditelnosti

3. Etapa

 • dosažení plné samostatnosti při řízení vozidla v hustém městském a mimoměstském provozu
 • jízda na různých kategoriích pozemních komunikací
 • řízení vozidla za ztížených podmínek
 • řešení složitých dopravních podmínek a dopravních situací
 • jízda za snížené viditelnosti


PŘIHLÁSIT SE

Osobní automobily

Výcvik s manuální převodovkou

B - student
doba výcviku 3 - 4 měsíce
B – standardní výcvik
doba výcviku 3 měsíce
B – intenzivní výcvik
doba výcviku do 2 měsíců
B – ind. výuka teorie
B – ind. výuka teorie
B – komfortní výcvik
indiv. teorie + předn. plánování + jízda začíná a končí na místě dle požadavku žáka
41 900 Kč
B s přívěsem B96
standardní výcvik, +2 hodiny navíc, ŘP přímo i na přívěs B96 do 4250 kg
B – převod z jiné autoškoly
zápisné (+ jízdy dle ceníku dokupovaných jízd, viz níže)
3 000 Kč

Výcvik s automatickou převodovkou

B – standardní výcvik
výcvik na voze s automatickou převodovkou
B – intenzivní výcvik
doba výcviku do 5 týdnů
B – ind. výuka teorie
teoretická výuka individuálně 1 učitel - 1 žák
B – komfortní výcvik
indiv. teorie + předn. plánování + jízda začíná a končí na místě dle požadavku žáka
43 900 Kč
B – převod z jiné autoškoly
zápisné (+ jízdy dle ceníku dokupovaných jízd, viz níže)
3 000 Kč

Jízdy nad rámec standardního výcviku

B – trenažér
doplňující výcvik – cena za jednotlivou hodinu
700 Kč
B – osobní automobil
doplňující výcvik – cena za jednotlivou hodinu
800 Kč
B – automatická převodovka
doplňující výcvik – cena za jednotlivou hodinu
900 Kč

Osobní automobil s přívěsem

B s přívěsem B96
standardní výcvik, +2 hodiny navíc, ŘP přímo i na přívěs B96 do 4250 kg
Skupina B96
doplňovací zkouška na soupravu B + přívěs celkem 3500 - 4250 kg
Skupina B96
doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu
1 000 Kč
Skupina B+E z B
standardní výcvik
Skupina B+E z B
doplňující výcvik – cena za jednotlivou hodinu
1 000 Kč

Komfortní výcvik

B – manuální převodovka
indiv. teorie + předn. plánování + jízda začíná a končí na místě dle požadavku žáka
B – automatická převodovka
indiv. teorie + předn. plánování + jízda začíná a končí na místě dle požadavku žáka

Doplňovací zkouška na manuální převodovku

B - doplňovací zkouška
základní balíček 6 hodin jízdy a zkouška
12 000 Kč

Ceník platí od 15. 4. 2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Do ceníku výuky a výcviku k získání řidičského průkazu jsou zahrnuty náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

U vstupního profesního školení není zahrnut správní poplatek Magistrátu hl. m. Prahy.

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu a kartou.