Co budete smět řídit

S řidičským průkazem skupiny D budete moct řídit autobusy i s přívěsem o maximální hmotnosti 750 kg.

Pokud potřebujete k vozidlu připojit větší přívěs, musíte mít řidičské oprávnění skupiny DE - toto oprávnění v naší autoškole můžete získat prostřednictvím absolvání výcviku a zkoušky pro skupinu CE, pokud jste zároveň držitelem skupiny D, získáte tak i oprávnění skupiny DE.

V čem se u nás jezdí?

 Iveco Crossway

Autobus Iveco Crossway je vybaven automatickou převodovkou. Řidičský průkaz nebude nijak omezen.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 24 let (21 nebo 23 let za podmínek níže uvedených)
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • řidičského oprávnění skupiny B nebo C
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmíte mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmíte mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Řidičské oprávnění pro skupinu D můžete získat už v 21 letech, s omezením pouze k řízení vozidel:

a) Ministerstva vnitra používaných policií,
b) Vězeňské služby České republiky,
c) ozbrojených sil České republiky,
d) obecní policie,
e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
f) celních orgánů,
g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou

Po dosažení věku 24 let toto omezení pozbývá platnosti.

Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení:

a) za účelem řízení v rámci vstupního školení na profesní osvědčení (profesní způsobilost),
b) pokud je držitelem profesního osvědčení (dnes profesní způsobilost) a podrobil se vstupnímu školení 

 • v rozšířeném rozsahu 280 hodin (od 21 let), nebo
 • v základním rozsahu 140 hodin (od 23 let), nebo řídí-li vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nepřesahuje 50 km (od 21 let).

Jak se přihlásíte do kurzu

Stáhněte si žádost o přijetí do kurzu a formulář pro lékaře nebo využijte online přihlášení (formuláře Vám pak přijdou emailem i s instrukcemi).

Tiskacím písmem vyplňte žádost o přijetí do kurzu a formulář pro lékařskou prohlídku a oba vyplněné formuláře přineste do kanceláře autoškoly. Zde Vám naplánujeme Váš výcvik.

Odešleme Vám emailem předpis pro platbu, nemusíte nosit s sebou do autoškoly hotovost.

Více informací o přihlášení

Rozsah výuky a výcviku

Teorie

 • 10 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 14 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy


Více o výcviku

Závěrečná zkouška

Termín Vaší zkoušky následuje obvykle bezprostředně po ukončení Vašeho výcviku. Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku za Vás zajišťuje autoškola.

Zkoušku provádí zkušební komisař Magistrátu hl.m. Prahy a skládá se ze 3 částí:

 1. písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
 2. ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla
 3. zkouška z praktické jízdy

Zkoušku z praktické jízdy, eventuálně z ovládání a údržby vozidla, můžete vykonat pouze pokud nejprve úspěšně absolvujete písemný test. Pokud test neuděláte, jdete na opravný termín celé zkoušky.

Další podrobnosti o zkoušce

Ceník

Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky (nezahrnuje správní poplatky magistrátu) a zákonem stanovenou DPH, přihlašovací formulář si můžete stáhnout zde.
 

Autobusy

Autobus

D z C
rozšíření ze skupiny C individuální
D z C + profesní 45
výcvik včetně školení na profesní osvědčení - 45 h
38 000 Kč
D z C + profesní 140
výcvik včetně školení na profesní osvědčení - 140 h
49 000 Kč
D z B
45 000 Kč
C+D z B
sdružený výcvik nákladní automobil a autobus
68 000 Kč

Jednotlivé dokupované jízdy

D
1 200 Kč

Ceník platí od 15. 4. 2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Do ceníku výuky a výcviku k získání řidičského průkazu jsou zahrnuty náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

U vstupního profesního školení není zahrnut správní poplatek Magistrátu hl. m. Prahy.

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu a kartou.