Referentské školení je povinným školením pro všechny zaměstnance, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla. Rozsah a obsah školení záleží na požadavcích zaměstnavatele a školení má probíhat 1x ročně. Školení provádíme přímo v prostorách zaměstnavatele nebo v prostorách naší autoškoly.

Koho se referentské školení týká

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí se týká všech zaměstnanců, kteří v rámci výkonu jejich práce řídí motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce (č.262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Jedná se zejména o školení týkající se dopravních předpisů. Mezi ně patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nařízení vlády č.168/2002 Sb. stanovující způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky, zákon č. 168/1999 Sb.,  o odpovědnosti z provozu vozidla a další právní předpisy.

Řidiči se též dozví důležité informace o správním trestání, bodovém systému, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, správném postupu při dopravní nehodě, při silniční kontrole apod.

Zákoník práce přímo neurčuje povinný obsah a rozsah školení, ten proto záleží do značné míry na zaměstnavateli. Zaměstnavatel tedy určuje obsah a rozsah školení vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem a zabezpečí provedení školení i ověření získaných znalostí. Školení mělo probíhat 1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zdokumentováno.

Jak se přihlásíte

Firmy

1. Školení konané v provozovně autoškoly

Pro rezervaci míst pro vaše řidiče můžete využít náš online rezervační systém. Po registraci a přihlášení do systému si níže v sekci Termíny vyberte vyhovující kurz, klikněte na odkaz »přihlásit se« a zadejte počet požadovaných míst k rezervaci.

Pokud Vám nevyhovuje žádný z inzerovaných termínů školení, doporučujeme telefonickou domluvu: zavolejte nám na 737 28 29 29 nebo napište na email info@ridicak.cz.

Dohodnutou cenu můžete uhradit přímo v naší autoškole v hotovosti, kartou nebo bankovním převodem na základě faktury. Pro nové zákazníky požadujeme platbu hotově na místě. Při dalších zakázkách lze platit na základě faktury vystavené po absolvování školení.

2. Školení konané v prostorách Vaší firmy

Rádi Vám vyjdeme vstříc a školení uspořádáme přímo u Vás ve firmě. S ohledem na variabilitu místa konání a množství termínů v jednotlivých firmách doporučujeme telefonickou domluvu: zavolejte nám na 737 28 29 29..

Seznam vašich řidičů potom pošlete e-mailem ve formátu Excel. Použijte prosím vzorový soubor, který je ke stažení zde. Soubor je zpracováván elektronicky, neměňte proto prosím počet a pořadí sloupců. 

U každého řidiče prosím uveďte následující údaje:

  • příjmení;
  • jméno;
  • datum narození;
  • číslo ŘP;
  • firma;

Jednotlivci

Můžete se přihlásit online, osobně nebo telefonicky na libovolný termín školení konaný v autoškole (termíny viz níže).

Školení můžete uhradit na místě v hotovosti nebo bankovním převodem na základě faktury. Pro nové zákazníky požadujeme platbu hotově na místě. Při dalších zakázkách lze platit na základě faktury vystavené po absolvování školení.

Termíny školení v autoškole:

V případě školení konaného ve Vaší firmě je cena za školení s max. 10 účastníky 4500,- Kč (bez DPH). Za každého dalšího účastníka nad 10 si účtujeme 420,- Kč (bez DPH).

 

Ceník

Referentské školení

Školení v autoškole
1 účastník
500 Kč
Školení ve firmě
Do 10 účastníků
5 500 Kč
Školení ve firmě
Další účastník nad 10
500 Kč

Ceník platí od 15. 4. 2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Do ceníku výuky a výcviku k získání řidičského průkazu jsou zahrnuty náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

U vstupního profesního školení není zahrnut správní poplatek Magistrátu hl. m. Prahy.

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu a kartou.