Pravidelné školení slouží k prohloubení znalostí získaných při vstupním školení a je nutnou podmínkou pro zachování profesní způsobilosti řidiče. Podle podmínek zákona musí první běh školení následovat nejpozději do roka od zapsání profesní způsobilosti do řidičského průkazu. Rozsah školení je vždy 7 hodin ročně po dobu 5 let - tj. celkem 35 hodin - a probíhá formou teoretické výuky.

Nedoporučujeme nechávat toto školení na poslední chvíli. Školicí středisko totiž musí oznámit 5 pracovních dní předem obecnímu úřadu jmenný seznam účastníků školení. Po 5 ročních cyklech školení řidič požádá příslušný obecní úřad o výměnu řidičského průkazu a obnovení profesní způsobilosti. Přitom bude muset doložit, že 5 krát absolvoval roční cyklus 7 hodinového školení.

Obsah školení

Učební osnova pravidelného školení navazuje na vstupní školení a je doplněna o aktuální témata z těchto oblastí:

a) pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi,
b) dopravní předpisy jiných států,
c) teorie zásad bezpečné jízdy,
d) defenzivní přístup k řízení motorových vozidel,
e) technika současných motorových vozidel,
f) vliv pneumatik na bezpečnost,
g) převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání,
h) základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží,
i) mezinárodní doprava,
j) ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f).

Nejbližší termíny školení

Ceník
 

Pravidelné 7 h profesní školení

Standard
1 účastník
1 800 Kč
Zvýhodněné (stálí klienti a hromadné objednávky min. 10 účastníků)
1 účastník
1 500 Kč

Ceník platí od 15. 4. 2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Do ceníku výuky a výcviku k získání řidičského průkazu jsou zahrnuty náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

U vstupního profesního školení není zahrnut správní poplatek Magistrátu hl. m. Prahy.

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu a kartou.