Co budete smět řídit

S řidičským průkazem skupiny C budete moct řídit nákladní automobily a jiná motorová vozidla, jejichž hmotnost je vyšší než 3 500 kg. K vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální hmotnosti 750 kg.

Pokud potřebujete k vozidlu připojit větší přívěs či řídit soupravu s návěsem, musíte mít řidičské oprávnění skupiny CE.

V čem se u nás jezdí?

 Iveco Eurocargo 120E24

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 21 let (18 let za podmínek níže uvedených)
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmíte mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmíte mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Řidičské oprávnění pro skupinu C můžete získat už v 18 letech, s omezením pouze k řízení vozidel:

a) Ministerstva vnitra používaných policií,
b) Vězeňské služby České republiky,
c) ozbrojených sil České republiky,
d) obecní policie,
e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
f) celních orgánů,
g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou

Po dosažení věku 21 let toto omezení pozbývá platnosti.

Zároveň můžete řidičské oprávnění pro skupinu C získat v 18 letech:

a) za účelem řízení v rámci vstupního školení na profesní osvědčení (profesní způsobilost),
b) pokud jste držitelem profesního osvědčení (dnes profesní způsobilost) a podrobil jste se vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin

Jak se přihlásíte do kurzu

Stáhněte si žádost o přijetí do kurzu a formulář pro lékaře nebo využijte online přihlášení (formuláře Vám pak přijdou emailem i s instrukcemi).

Tiskacím písmem vyplňte žádost o přijetí do kurzu a formulář pro lékařskou prohlídku a oba vyplněné formuláře přineste do kanceláře autoškoly. Zde Vám naplánujeme Váš výcvik.

Kurzovné zaplatíte hotově nebo Vám pošleme emailem předpis pro platbu bankou s QR kódem.

Více informací o přihlášení

Rozsah výuky a výcviku

Teorie

 • 3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 18 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 4 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy


Více o výcviku

Závěrečná zkouška

Termín Vaší zkoušky následuje obvykle bezprostředně po ukončení Vašeho výcviku. Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku za Vás zajišťuje autoškola.

Zkoušku provádí zkušební komisař Magistrátu hl.m. Prahy a skládá se ze 3 částí:

 1. písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
 2. ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla
 3. zkouška z praktické jízdy

Zkoušku z praktické jízdy, eventuálně z ovládání a údržby vozidla, můžete vykonat pouze pokud nejprve úspěšně absolvujete písemný test. Pokud písemný test neuděláte, je třeba jej opakovat.

Další podrobnosti o zkoušce

Ceník

Uvedená cena je konečná, zahrnuje kompletní výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky a zákonem stanovenou DPH (nezahrnuje správní poplatky magistrátu). Přihlašovací formulář si můžete stáhnout zde.
 

Nákladní automobil

C z B
rozšíření ze skupiny B individuální
C z B + profesní
výcvik včetně školení na profesní osvědčení - 140 h
47 000 Kč
C+D z B
sdružený výcvik nákladní automobil a autobus
68 000 Kč

Jednotlivé dokupované jízdy

C
1 200 Kč

Ceník platí od 15. 4. 2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Do ceníku výuky a výcviku k získání řidičského průkazu jsou zahrnuty náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

U vstupního profesního školení není zahrnut správní poplatek Magistrátu hl. m. Prahy.

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu a kartou.