Účelem kurzu defenzivní jízdy je naučit řidiče více přemýšlet nad situacemi, se kterými se v silničním provozu setkává a umět je předvídat. Kurz naučí řidiče rozpoznávat, jaké nebezpečí hrozí jemu i ostatním účastníkům silničního provozu a jak má přizpůsobit své chování tak, aby krizová situace vůbec nenastala.

Průběh kurzu

Kurz je jednodenní a skládá se ze dvou částí – teoretické a praktické. Teorie trvá přibližně dvě hodiny a praktická jízda obvykle 60 - 90 minut.

 • Teoretická část probíhá v učebně a v jejím průběhu se seznámíte s teoretickými principy defenzivní jízdy.
 • Praktická část probíhá v běžném silničním provozu. Pokud to lze, použijeme Vaše vlastní vozidlo, na které jste zvyklý/á. Při praktické části jsou ve vozidle vždy pouze dvě osoby – Vy a instruktor. Instruktor se Vám bude věnovat individuálně a zaměří se především na praktické osvojení principů defenzivní jízdy. Instruktor Vás upozorní na chybné návyky a doporučí jejich změnu.

Cílem kurzu je připravit Vás tak, abyste se maximálně vyvaroval/a chyb v řízení vozidla a nestal/a se ani viníkem ani obětí dopravní nehody.

Desatero defenzivní jízdy:

 1. Jezděte tak, abyste se nedostali vy ani vámi řízené vozidlo až k limitu svých možností!
 2. Vždy pozorně sledujte vozovku a její nejbližší okolí!
 3. Snažte se předvídat chování ostatních účastníků silničního provozu!
 4. Každý jízdní úkon provádějte až po pečlivém vyhodnocení situace!
 5. Své úmysly dávejte najevo zřetelně a včas!
 6. Nejezděte rychle tam, kam nevidíte!
 7. Zachovávejte dostatečný odstup!
 8. Při plánování jízdy počítejte s dostatečnou časovou rezervou!
 9. Buďte připraveni ustoupit druhým, i když pravidla hovoří ve váš prospěch!
 10. Počítejte s chybami ostatních účastníků silničního provozu!

Další podrobnosti o kurzu a podmínky jeho realizace Vám na požádání sdělíme – zavolejte nám na 737 28 29 29.