Jestliže Vám řidičské oprávnění bylo odebráno kvůli ztrátě zdravotní způsobilosti, můžete pro jeho navrácení absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti. Toto přezkoušení můžete navíc absolvovat nejdříve za 3 roky ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění nabylo právní moci.

Co přinést do autoškoly?

  • výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu. POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
  • žádost do autoškoly
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (formulář zde)

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

  • test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
  • ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
  • praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Zkoušku můžete opakovat pouze dvakát. Pokud ani na druhé opakování neprospějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik i tohoto předmětu.

Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (Magistrátu)?

  • doklad o odborné způsobilosti – přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
  • doklad o zdravotní způsobilosti

Ceník

 

Přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu

MOTOCYKLY
pro všechny skupiny průběh stejný jako doplňková zkouška. Cena od
Skupina B, BE
základní skupina - 2 výcvikové jízdy + přezkoušení
C nebo CE
2 výcvikové jízdy + zkouška
D nebo DE
2 výcvikové jízdy + zkouška

Ceník platí od 15. 4. 2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Do ceníku výuky a výcviku k získání řidičského průkazu jsou zahrnuty náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

U vstupního profesního školení není zahrnut správní poplatek Magistrátu hl. m. Prahy.

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu a kartou.