Řidičákem to u nás nekončí. Žákům Autoškoly Horázný nabízíme i komplexní právní služby v oblasti práva v silničním provozu. Od svého vzniku v roce 2015 pomohla Advokátní kancelář Horázný již stovkám klientů. 

 

Advokátní kancelář můžete kontaktovat telefonicky na 737 28 29 02 nebo emailem na posta@akhorazny.cz.

 

S čím Vám dokážeme pomoci

dopravní přestupky

 • kompletní analýza a posouzení rizik, vyplývajících z případného rozhodnutí v řízení o přestupku
 • zastoupení obviněného z přestupku v průběhu celého řízení o přestupku

 

řidičské průkazy

 • zastoupení v řízení o zadržení řidičského průkazu
 • zastoupení v řízení o vrácení řidičského průkazu po uplynutí zákazu činnosti

 

autoškoly a zkušební komisaři

 • zastoupení v řízeních podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

 

bodové hodnocení (námitky po dosažení 12 bodů)

 • sepsání námitek proti záznamu bodů a kompletní analýza situace
 • zastoupení v řízení o námitkách proti záznamu bodů v registru řidičů

 

trestné činy v silničním provozu

 • obhajoba obviněného ve všech fázích trestního řízení 
 • právní zastoupení při upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

 

Zabýváme se zejména těmito okruhy trestných činů:

 • dopravní nehody se zraněním či usmrcením
 • ohrožení pod vlivem návykové látky
 • maření výkonu úředního rozhodnutí

 

přestupky dopravců a provozovatelů motorových vozidel

 • zastoupení ve správním řízení, vedeném o příslušných přestupcích

 

dopravní nehody

 • zastoupení obviněného z dopravní nehody v rámci přestupkového i trestního řízení
 • zastoupení poškozeného v trestním řízení s viníkem nehody
 • vyřízení náhrady všech škod poškozeným a pozůstalým z povinného ručení provozovatele vozidla

 

Pro nastínění postupu prosíme, abyste nás kontaktovali telefonicky na 737 28 29 02 nebo emailem na posta@akhorazny.cz

Informace najdete také na www.akhorazny.cz 

 

Řada přestupků a trestných činů v dopravě je zařazena do bodového hodnocení podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Proto doporučujeme v případě zájmu o právní zastoupení, abyste si před návštěvou naší kanceláře obstarali na registru řidičů libovolného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze Magistrát hl. m. Prahy, Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha) dva dokumenty:

 • Výpis z evidenční karty řidiče
 • Výpis z bodového hodnocení

 

Tím umožníte kompletní posouzení všech rizik z důsledků správního či soudního řízení, ve kterém Vás budeme zastupovat a ušetříte tak mnoho času.