Pokud jste o řidičské oprávnění přišli po dosažení 12 bodů, musíte k jeho vrácení absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti

Co přinést do autoškoly?

  • výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu. POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
  • přihlášku do autoškoly (žádost o přijetí)

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete v případě vybodování absolvovat tak, abyste o vrácení požádali nejdříve za 1 rok ode dne, kdy jste oprávnění pozbyli. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

  • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  • ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
  • praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Zákon to nepředepisuje, postačuje tedy samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu tak, abyste byli dostatečně připraveni na nástrahy zkoušky. Každý řidič má nějaké zlozvyky, které je třeba pro účely zkoušky odstranit.

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Zkoušku můžete opakovat pouze dvakát. Pokud ani na druhé opakování neprospějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik i tohoto předmětu.

Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (Magistrátu)?

Ceník

Přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu

MOTOCYKLY
pro všechny skupiny průběh stejný jako doplňková zkouška. Cena od
Skupina B, BE
základní skupina - 2 výcvikové jízdy + přezkoušení
C nebo CE
2 výcvikové jízdy + zkouška
D nebo DE
2 výcvikové jízdy + zkouška

Ceník platí od 15. 4. 2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Do ceníku výuky a výcviku k získání řidičského průkazu jsou zahrnuty náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

U vstupního profesního školení není zahrnut správní poplatek Magistrátu hl. m. Prahy.

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu a kartou.