Níže uvedená kalkulace za výcvik na motocyklu obsahuje jednotlivé položky, které je nutno kombinovat zcela individuálně dle potřeb konkrétního žadatele o řidičské oprávnění tak, aby byl splněn minimální počet hodin, stanovený pro danou skupinu řidičského oprávnění zákonem.

V tabulkách jsou uvedeny příklady, jak může vypadat minimální varianta kombinace pro žadatele, kterému by postačoval minimální, zákonem předepsaný počet vyučovacích hodin praktické jízdy:

Motocykl základní výcvik pro skupiny AM, A1, A2, A (13+2 hodiny)

  Položka cena Kč/h
(položku)
počet celkem Kč komentář k položce
1. Zápisné + teorie 5 000 1 5 000 přihlášení, režie, teorie, , ZP, přihlášení ke zkoušce, zkouška PPV
2. Praxe        
  trenažer 500 1 500 2 hodiny přípravy žáka na mototrenažeru, ovládání řídítek, řazení, brzdění…
  jízda klasika 800 7 5600 jízda v provozu s dvojím ovládáním (s učitelem na jednom motocyklu)
  samostatná jízda 1 000 5 5 000 samostatná jízda, učitel žadatele doprovází na druhém motocyklu
  úkony na cvičišti 900 2 1 800 příprava pro povinné úkony na cvičišti pro 1. část zkoušky
  Celkem výuka a výcvik 13+2 12 900  
3. Zkouška        
  zkouška 1. část 1 000 1 1 000 1. část zkoušky na cvičišti
  zkouška 2. část 1 000 1 1 000 2. část zkoušky v provozu samostatně…
  Zkouška celkem     2 000  
           
  Celkem     19 900  

Motocykl rozšíření bez praxe pro skupiny A2 z A1, A z A2 (7+2 hodiny)

  Položka cena Kč/h
(položku)
počet celkem Kč komentář k položce
1. Zápisné + teorie 4 000 1 4 000 přihlášení, režie, teorie, PÚ, ZP, přihlášení ke zkoušce, zkouška PPV
2. Praxe        
  jízda klasika 800 4 3 200 jízda v provozu s dvojím ovládáním (s učitelem na jednom motocyklu)
  samostatná jízda 1 000 3 3 000 samostatná jízda, učitel žadatele doprovází na druhém motocyklu
  úkony na cvičišti 900 2 1 800 příprava pro povinné úkony na cvičišti pro 1. část zkoušky
  Celkem výuka a výcvik 7+2 8 000  
3. Zkouška        
  zkouška 1. část 1 000 1 1 000 1. část zkoušky na cvičišti
  zkouška 2. část 1 000 1 1 000 2. část zkoušky v provozu samostatně…
  Zkouška celkem     2 000  
           
  Celkem     14 000  

Motocykl rozšíření s praxí 2 roky pro skupiny A2 z A1, A z A2 - doplňková zkouška

  Položka cena Kč/h
(položku)
počet celkem Kč komentář k položce
1. Zápisné 2 000 1 2 000 přihlášení, režie, přihlášení ke zkoušce
2. Praxe        
  jízda klasika 800 2 1 600 jízda v provozu s dvojím ovládáním (s učitelem na jednom motocyklu)
  samostatná jízda 1 000 2 2 000 samostatná jízda, učitel žadatele doprovází na druhém motocyklu
  úkony na cvičišti 900 2 1 800 příprava pro povinné úkony na cvičišti pro 1. část zkoušky
  Celkem výcvik 4+2 5 400  
3. Zkouška        
  zkouška 1. část 1 000 1 1 000 1. část zkoušky na cvičišti
  zkouška 2. část 1 000 1 1 000 2. část zkoušky v provozu samostatně…
  Zkouška celkem     2 000  
           
  Celkem     9 400  

Je třeba počítat s tím, že průměrný žadatel bez zkušeností s jízdou na motocyklu může potřebovat vyšší počet vyučovacích hodin, nežli ve zde uvedené základní kalkulaci.