Co budete smět řídit

Se skupinou A můžete řídit všechny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něho. Dále potom tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW a čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti do 400 kg v nenaloženém stavu. 

Můžete také řídit vozidla spadající do kategorie A1 a A2, tj.:

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu maximálně 11 kW, s poměrem výkon/hmotnost do 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
 3. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu ke hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.
 
 Suzuki SFV 650 Gladius    Honda CBF 600

Jak bude vypadat výcvik

Výcvik se značně liší v závislosti na tom, zda už máte řidičák skupiny A1 nebo A2 či nikoliv a případně jak dlouho. Níže uvádíme minimální zákonem předepsaný rozsah výcviku. Podle potřeby můžeme samozřejmě hodiny přidat.

Teorie

1. Pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupiny A2, a to alespoň 2 roky, teorii nemáte povinnou.

2. Pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo držitelem oprávnění skupiny A1, výuka teorie se bude skládat z:

 • 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

3. Pokud vůbec nejste držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 ani A2, výuka teorie se bude skládat z:

 • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

1. Pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupiny A2, a to alespoň 2 roky, můžete se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si s námi dohodnete. Následně skládáte pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provádí ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy.

2. Pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo držitelem oprávnění skupiny A1, bude Váš minimální povinný praktický výcvik vypadat takto:

 • 7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
 • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.

3. Pokud vůbec nejste držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 ani A2, Váš minimální povinný praktický výcvik se bude skládat z:

 • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Více o výcviku

Co Vás čeká u zkoušky

Po absolvování výcviku Vás čeká zkouška, která se skládá z teoretického testu a zkoušky z praktické jízdy. Teoretická zkouška má formu písemného testu - ten musíte úspěšně absolvovat, abyste mohli přistoupit ke zkoušce z praktické jízdy.

Zkouška z praktické jízdy má 2 části. První část se koná mimo pozemní komunikaci na tzv. „zkušební ploše“ a skládá se z přípravy a kontroly motocyklu a zvláštních jízdních úkonů. Druhá část zkoušky probíhá v silničním provozu tak, že Vy pojedete na motorce sám/sama a zkušební komisař za Vámi pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu spolu s učitelem autoškoly.

Pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky, skládáte pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provádí ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy.

Další podrobnosti zkoušce se dočtete zde.

S ohledem na její průběh po technické a organizační stránce je zkouška účtována žadateli samostatně včetně stanovení ceny za účast učitele, poskytnutí výcvikového motocyklu a doprovodného vozidla.

Jak se přihlásíte do kurzu

Podmínky přihlášení

Než se do kurzu vrhneme, je potřeba vyplnit tento přihlašovací formulář a splnit následující podmínky:

 • dostatečný věk:
  • řidičák skupiny A můžete získat ve 24 letech přímo, ale začít s kurzem můžete dříve, postačuje tak 6 měsíců.
  • můžete jej získat také ve věku 20 let pokud jste držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky. Podrobnosti najdete výše.
 • zdravotní způsobilost (stačí si stáhnout tento formulář a nechat potvrdit od praktického lékaře)
 • trvalý nebo přechodný pobyt v ČR, což můžete doložit:
  • čeští občané občanským průkazem
  • cizinci z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie
  • cizinci ze třetí země dlouhodobým vízem
  • diplomaté nebo členové technického personálu ambasády odpovídajícím průkazem
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení (stačí vyplnit čestné prohlášení v rámci přihlašovacího formuláře)

Tip: Chcete ušetřit čas? Místo vyplňování přihlašovacího formuláře se můžete přihlásit jednoduše online.

Vše splňuji: a co dál?

Jakmile budete mít vyplněný přihlašovací formulář a formulář o zdravotní způsobilosti, stačí nám je donést k nám do Autoškoly Horázný (Ondříčkova 9, Praha 3).

Rovnou se i domluvíme na zahájení Vašeho kurzu a dalších podrobnostech. Teoretickou výuku i praktický výcvik začnete zpravidla do týdne od podání přihlášky. Současně s přihlášením je třeba i zaplatit kurzovné nebo zálohu obvykle ve výši poloviny ceny kurzu. Přehled cen našich kurzů najdete v našem ceníku

Máte na nás nějaký dotaz nebo potřebujete s přihlášením pomoct? Kdykoliv se na nás obraťte na emailu info@ridicak.cz nebo nám zavolejte na 737 28 29 29. Rádi Vám poradíme.

Jak na potvrzení o zdravotní způsobilosti

Formulář ke zdravotní způsobilosti vypadá na první pohled dost komplikovaně, proto Vám přidáváme pár poznámek k tomu, jak na to:

Důležité je, aby na razítku od lékaře bylo čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem). Dále musí být na razítku uveden text „praktický lékař“. Není ale potřeba, aby šlo přímo o Vašeho obvodního lékaře - formulář může vyplnit jakýkoliv praktický lékař.
Nemáte vlastního praktického lékaře? Rádi Vám zprostředkujeme prohlídku u praktického lékaře v blízkosti Autoškoly Horázný - zavolejte nám na 737 28 29 29.

 

Ceník

Motocykly

Motocykly – skupiny

AM
motocykl do 45 km/h
A1
motocykl do 125 cm3
A2
motocykl do 35 kW
A
motocykl bez omezení výkonu

Motocykly – rozšíření z jiné skupiny

A2 z A1
motocykl do 35 kW-výcvik
A2 z A1
praxe 2 roky na A1 - doplňková zkouška (včetně jízd před zkouškou)
A z A2
motocykl bez omezení výkonu - výcvik
A z A2
praxe 2 roky na A2 - doplňková zkouška (včetně jízd před zkouškou)
A z A1
motocykl bez omezení výkonu - výcvik

Motocykly – jednotlivé položky

Zápisné
výuka teorie a režie autoškoly
7 900 Kč
Zápisné rozšíření ŘO
výuka teorie a režie autoškoly (rozšíření na A2, A)
5 600 Kč
Zápisné doplňovací zkouška
zápisné pro doplňovací zkoušku skupin A2 a A (režie autoškoly)
3 700 Kč
Mototrenažér
výcvik na motocyklovém trenažéru
500 Kč
Jízda klasika
jízda s učitelem na zadním sedadle motocyklu - cena za vyuč. hodinu
1 000 Kč
Jízda sólo
samostatná jízda, učitel doprovází na motocyklu - cena za vyuč. hodinu
1 100 Kč
Zvláštní úkony
příprava zvláštní úkony na cvičné ploše - cena za vyuč. hodinu
1 500 Kč
Zkouška 1. část
první část zkoušky z praktické jízdy na zkušební ploše - bude upřesněno
1 500 Kč
Zkouška 2. část
2. část zkoušky z praktické jízdy v provozu s doprovodem - bude upřesněno
1 500 Kč

Ceník platí od 15. 4. 2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Do ceníku výuky a výcviku k získání řidičského průkazu jsou zahrnuty náklady na učitele a vozidlo u zkoušky. Nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.

U vstupního profesního školení není zahrnut správní poplatek Magistrátu hl. m. Prahy.

Platba je možná hotově, převodem, na fakturu a kartou.