Po absolvování výcviku Vás čeká závěrečná zkouška. Zkouška sestává z písemného testu a zkoušky z praktické jízdy na motocyklu. 

Písemný test

Písemný test ověřuje Vaši znalost pravidel silničního provozu a bez jeho úspěšného absolvování nemůžete postoupit ke zkoušce z praktické jízdy.

Jakmile test úspěšně složíte, je řada na zkoušce z praktické jízdy na motocyklu.

Zkouška z praktické jízdy

Praktická zkouška se skládá ze 2 částí. První část se koná mimo pozemní komunikaci na tzv. „zkušební ploše“ a skládá se z přípravy a kontroly motocyklu a zvláštních jízdních úkonů. Druhá část zkoušky probíhá v silničním provozu tak, že Vy pojedete na motorce sám/sama a zkušební komisař za Vámi pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu spolu s učitelem autoškoly.

1. Část praktické zkoušky: příprava a zvláštní úkony

Příprava a kontrola motocyklu

a) úprava ochranné výstroje
b) namátková kontrola technického stavu

Zvláštní jízdní úkony

a) úkony před jízdou

 • sejmout motocykl ze středového (popř. podpěrného) stojanu 
 • vést motocykl bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava
 • zaparkování vedeného motocyklu do omezeného prostoru
 • postavení motocyklu na středový (popř. podpěrný) stojan

b) jízda při nízké rychlosti zahrnující

 • následování zkušebního komisaře rychlostí chůze v přímém směru
 • bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky ve tvaru „U“
 • slalom
 • jízdu po dráze ve tvaru osmičky
 • opakované rozjetí s jednou nohou na stupačce a následným přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu

c) jízda ve vyšších rychlostech zahrnující

 • slalom v rychlosti nejméně 40 km/h
 • vyhýbání se překážce při rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny AM při rychlosti 45 km/h)

d) provést

 • brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km/h
 • nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny AM z rychlosti 45 km/h)

Grafické vyobrazení úkonů požadovaných pro první část zkoušky si můžete stáhnout zde.

2. Část praktické zkoušky: jízda v silničním provozu

Průběh jízdy v silničním provozu je z definice značně různorodý, takže nelze přesně říct, co od Vás komisař bude vyžadovat a v jakém pořadí. Níže najdete hlavní testované úkony, jak je uvádí zákon a příslušná vyhláška. Na vše Vás samozřejmě v průběhu výcviku pečlivě připravíme.

A. Úkony předepsané vyhláškou č. 167/2002 Sb.:

a) rozjezd: po zaparkování, po zastavení v provozu; při opouštění příjezdové cesty;
b) jízda na přímých komunikacích; míjení protijedoucích vozidel, včetně úseků s omezeným prostorem;
c) jízda v zatáčkách;
d) křižovatky: příjezd do křižovatky a průjezd křižovatkami a dálničními uzly;
e) změna směru: odbočování doleva a doprava; přejíždění mezi jízdními pruhy;
f) příjezd na dálnici/výjezd z dálnice nebo podobné komunikace (je-li k dispozici); zařazení do pruhu s rychleji jedoucími vozidly, přejezd do pruhu s pomaleji jedoucími vozidly;
g) předjíždění/míjení: předjíždění jiných vozidel (je-li to možné); jízdu kolem překážek, např. zaparkovaných aut;
h) zvláštní silniční prvky (jsou-li k dispozici): kruhové objezdy; železniční úrovňové přejezdy; tramvajové a autobusové zastávky; přechody pro chodce; jízda do kopce a z kopce při velkém podélném sklonu;
i) provedení nezbytných bezpečnostních opatření při opouštění vozidla.

B. Úkony předepsané § 42 zákona č. 247/2000 Sb.:

Ve druhé části zkoušky žadatel o řidičské oprávnění prokazuje zejména znalosti
a) bezpečného řízení vozidla s různou intenzitou provozu na pozemních komunikacích,
b) řízení vozidla na různých druzích pozemních komunikací,
c) řízení vozidla na křižovatce, která je řízena světelnou signalizací,
d) řízení vozidla na úseku, kde je provoz hromadné osobní dopravy a kde je dostatečný pohyb chodců s vyznačenými přechody pro chodce,
e) řízení vozidla mimo obec a v případě velkých měst alespoň na vícepruhové komunikaci, kde je povolena rychlost vyšší než 50 km/h,
f) ovládání vozidla ve vyšších rychlostech a při různých manévrovacích situacích,
g) rychlého a bezpečného rozhodování v dopravní situaci při řízení vozidla,
h) správné reakce na vzniklou dopravní situaci.

Závěrečná  zkouška

Termín Vaší zkoušky následuje obvykle bezprostředně po ukončení Vašeho výcviku. Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku za Vás zajišťuje autoškola.

Zkoušku provádí zkušební komisař Magistrátu hl.m. Prahy a skládá se ze 2 částí:

 1. písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
 2. zkouška z praktické jízdy

Za závěrečnou zkoušku se platí Magistrátu hl. m. Prahy správní poplatek ve výši 700,- Kč.

Zkoušku z praktické jízdy můžete vykonat pouze tehdy, pokud nejprve úspěšně napíšete písemný test z pravidel. Je třeba získat 43 z 50 bodů. Pokud test neuděláte, nemůžete pokračovat zkouškou z jízdy. 

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Zkoušku můžete opakovat pouze dvakát. Pokud ani na druhé opakování neprospějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik i tohoto předmětu.

Všechny zkoušky je třeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Za případnou opakovanou zkoušku se Magistrátu hl.m. Prahy platí poplatek:

Pravidla o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč
Praktická jízda 400 Kč