Od 19.1.2013 jsou změny v rozsahu řidičských oprávnění některých skupin. Detaily si přečtěte zde:

1. Řidičská oprávnění skupin B a B+E

- řidičské oprávnění skupiny B

Řidičské oprávnění skupiny B - text zákona účinný od 19.1.2013:

 • motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,
 • opravňuje k řízení vozidel skupiny A1 s automatickou převodovkou
 • k vozidlu skupiny B smí být připojen přívěs o největší povolené hmotnosti nejvýše 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
 • řidičské oprávnění skupiny B s harmonizačním kódem 96
 • k vozidlu skupiny B smí být připojen přívěs o největší povolené hmotnosti nejvýše 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 4 250 kg,

Česká verze směrnice 2006/126/ES, ze které zákon vychází, byla ovšem nesprávně přeložena. Výše uvedený text je sice formálně platný a účinný, ale je v rozporu s uvedenou směrnicí. V současné době se čeká na novelu zákona o silničním provozu, kde se odrazí správný překlad:

Řidičské oprávnění skupiny B - text, který odpovídá směrnici 2006/126/ES:

1. Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo

c) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.“ („B96“).

2. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou,

3. vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1.

Ministerstvo dopravy na svém webu umístilo tuto informaci:

http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Informace_MD_k_rozsahu_ridicskeho_opravneni_skupiny_B.htm

- řidičské oprávnění skupiny B+E

- opravňuje k řízení jízdní soupravy složená z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg (nad 3500 kg bude třeba nejméně skupina C1+E)

2. Řidičská oprávnění pro motocykly

 • řidičské oprávnění skupiny Ao je od 19.1.2013 řidičským oprávněním skupiny A2
 • řidičské oprávnění skupiny An je od 19.1.2013 řidičským oprávněním skupiny A
 • pro skupinu A2 platí nové podmínky pro získání řidičského oprávnění
 • pro skupinu A platí nové podmínky pro získání řidičského oprávnění a nově věk 24 let

3. Změna věkové hranice pro řidičská oprávnění C, CE, D, DE

 • od 19.1.2013 je pro udělení řidičského oprávnění skupiny C a C+E podmínkou dosažení věku 21 let. Udělení řidičského oprávnění na tyto skupiny od 18 let je možné pouze v zákonem vymezených případech a pro účely vstupního profesního školení
 • od 19.1.2013 je pro udělení řidičského oprávnění skupiny D a D+E podmínkou dosažení věku 24 let. Udělení řidičského oprávnění na tyto skupiny od 21 let je možné pouze v zákonem vymezených případech a od 21 nebo 23 let pro účely vstupního profesního školení

4. tzv. „Osoba blízká“ – změna od 19.1.2013

Ustanovení § 125f až 125h zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (dále jen „zákon“), zavádějí zcela nový institut tzv. „objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla“ za zajištění toho, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích, a to bez ohledu na to, kdo vozidlo řídí.