Zde si můžete stáhnout učebnici pro výuku a výcvik jízdy v noci od autorů doc. Ing. Roberta Kleduse, Ph.D., doc. Ing. Aleše Vémoly, Ph.D., Ing. Bc. Marka Semel, Ph.D., Ing. Alberta Bradáče, Ph.D., vydanou Vysokým učením technickým v Brně, Ústavem soudního inženýrství v roce 2016: